Përshkrimi i Projektit Shqip

Përshkrimi i Projektit

Programi Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” mbështet bashkëpunimin midis dy vendeve. Në bazë të një një fondi të përbashkët, dy vendet bashkojnë forcat dhe përfitojnë nga avantazhet e rajonit ndërkufitar për të arritur përfitime për të dy vendet. Projektet (aktivitetet) e miratuara në bazë të Programit zbatohen kryesisht në zonat e pranueshme:

Për Greqinë: (njësitë rajonale): Grevena, Kastoria, Florina, Arta, Thesprotia, Janina, Preveza, Zante, Korfuzi, Kefalonia, Lefkada

Për Shqipërinë (Rajonet): Vlorë, Gjirokastër, Korçë dhe Berat

Projektet përfshijnë të paktën dy organe/organizata, një për çdo vend dhe kontribuojnë në objektivat e Programit:

  • Rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e transportit, ujit dhe mbeturinave
  • Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore
  • Rritja e efikasitetit të energjisë dhe përdorimi i BRE
  • Përmirësimi i efektivitetit të parandalimit të rrezikut dhe menaxhimit të katastrofave duke u përqëndruar në zjarret pyjore
  • Ruajtja e burimeve kulturore dhe natyrore si një parakusht për zhvillimin e turizmit
  • Mbështetja e sipërmarrjes, mbijetesës së biznesit dhe konkurrencës.

Informacion

Për më tepër informacion mbi Programin, ju lutemi vizitoni faqen e internetit: https://www.greece-albania.eu/.

Programi Interreg IPA CBC «Greqi-Shqipëri 2014-2020».