ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή

CheeseCulT: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Το Έργο CheeseCult αξιοποιεί τη διατροφική παράδοση και την τοπική παραγωγή τυριών, χρησιμοποιώντας ως βάση ότι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από την αύξηση της επισκεψιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Ο Επικεφαλής εταίρος του Έργου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Τμήμα Γεωπονίας. Το Έργο CheeseCulT συμμετέχουν επίσης δύο Αλβανοί εταίροι, ο φορέας Argjiro και το Πανεπιστήμιο “EQREM ÇABEJ” Gjirokaster και ένας εταίρος από την Ελλάδα, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η γαστρονομία ως κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού

Σε μια περιοχή με ζηλευτούς φυσικούς πόρους, πολυάριθμα παραδείγματα πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς συνδεδεμένης ουσιαστικά με το παραγωγικό πρότυπο της κτηνοτροφίας/τυροκομίας, καθώς και έντονη λαογραφία, η τουριστική βιομηχανία δεν έχει ακόμη καταστεί σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης.

Το Έργο CheeseCulT παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση νέων μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζωικό κεφάλαιο και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (τυριού, γάλακτος, γιαουρτιού), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουλτούρας και της διαχρονικά διατροφικής παράδοσης.

 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Διατήρηση και ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομίας και παράδοσης στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων / Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τόνωση της καινοτομίας στην παραγωγή τυριών
 • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού βασισμένο στο τυρί ως αγαθό πολυσυλλεκτικών διαδρομών της κοινωνίας
 • Ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου (ειδικά σε τυροκομικά προϊόντα)
 • Δημιουργία μίας νέας ταυτότητας, “ο Δρόμος του Τυριού” στη διασυνοριακή περιοχή
 • Δικτύωση τοπικών παραγωγών / εμπλεκόμενων στον πολιτιστικό / τουριστικό τομέα της περιοχής

 

Η προσέγγιση μας

 

 • Καθιέρωση ενός παραδοσιακού “Δρόμου του Τυριού” στην διασυνοριακή περιοχή, χρησιμοποιώντας τη γαστρονομία ως μέσο για την ενίσχυση του αγροτουρισμού
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των εμπλεκομένων μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στις δύο χώρες
 • Δημιουργία εκθεσιακών κέντρων με θέμα τα τοπικά τυροκομικά προϊόντα στο Gjirokastrer και στα Ιωάννινα
 • Διοργάνωση πιλοτικών επισκέψεων στο “Δρόμο του Τυριού” στη διασυνοριακή περιοχή με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων
 • Δημιουργία κοινού ψηφιακού βιβλίου παραδοσιακών συνταγών με βασικό συστατικό τα τοπικά τυριά της διασυνοριακής περιοχής.
 • Ανάπτυξη αγρο – τουριστικού δικτύου με κεντρικό άξονα τον “Δρόμο του Τυριού”.