ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Αλβανίας παρουσιάζει μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή νέων βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης, βάσει της γεωγραφικής της θέσης, του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, πολλών παραδειγμάτων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και της έντονης λαογραφίας. Ωστόσο, ο τουρισμός δεν αποτελεί κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα για μεγάλο μέρος της διασυνοριακής περιοχής, ιδιαίτερα της ενδοχώρας, και έτσι δεν αποτελεί σταθερή πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό και τους επιχειρηματίες.

Ως αποτέλεσμα, παρά τις πολλές δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος, η τουριστική βιομηχανία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Εξετάζοντας περισσότερο την πολιτιστική πλευρά της περιοχής, καθίσταται σαφές ότι για την Ήπερο (Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων & Άρτας) και την επαρχία Gjirokastër η κτηνοτροφία και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως τυριού, γάλατος και γιαουρτιού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουλτούρας και της μαγειρικής παράδοσης.

Το Έργο CheeseCulT στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών με τον εντοπισμό των δεσμών μεταξύ των αλυσίδων αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων και τουρισμού, τη χαρτογράφηση και τελικά τη δημιουργία ενός μοναδικού Δρόμου του Τυριού (ως κινητήρια δύναμη για την τουριστική ανάπτυξη) με διάφορες υπο-διαδρομές.

Ο γενικός στόχος είναι η αύξηση του τουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της διατήρησης της τοπικής μαγειρικής παράδοσης και της αποτελεσματικής χρήσης καινοτόμων εργαλείων και προσεγγίσεων για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εν λόγω παράδοσης στο αναπτυξιακό σχέδιο για τον τουρισμό της διασυνοριακής περιοχής. Το έργο τοποθετεί τον Δρόμο του Τυριού της διασυνοριακής περιοχής στην τουριστική αγορά ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προϊόντων κατά μήκος της διαδρομής, ενισχύοντας την εσωτερική συνοχή των περιοχών και των βασικών ενδιαφερομένων της Διαδρομής και βελτιώνοντας την προβολή και τη διείσδυση στην αγορά, εστιάζοντας στην τοπική τυροκομία και την πλούσια παράδοση αγροτικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής. Το έργο αποτελείται από 5 διασυνδεδεμένα Πακέτα Εργασίας.

Η βάση και το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ο προσδιορισμός των δεσμών μεταξύ των αλυσίδων αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων και τουριστικού δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής με τη χρήση Διαγνωστικών Μελετών, που θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό / χαρτογράφηση ενός κοινού Δρόμου του Τυριού μέσα από δραστηριότητες όπως ο προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής, η ανάπτυξη σχετικής βάσης δεδομένων και GIS, χρησιμοποιώντας τοπικά δεδομένα για την ανάπτυξη διαφόρων θεματικών διαδρομών. Ο σχεδιασμός του Δρόμου του Τυριού θα συμπληρωθεί από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις δύο χώρες και καινοτόμες δράσεις (δημιουργία του Δρόμου του Τυριού με τη βοήθεια της πληροφορικής, δύο εκθεσιακά κέντρα με θέμα τα τοπικά τυροκομικά προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του νεοσύστατου Δρόμου του Τυριού, κοινό ψηφιακό βιβλίο μαγειρικής με βάση τα τοπικά τυριά, αγρο-τουριστικό δίκτυο με κοινό άξονα τον Δρόμο του Τυριού). Οι καινοτομίες αυτές θα βελτιώσουν τη θεματική προσέγγιση υπηρεσιών και προσωπικού, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον βιώσιμο τουρισμό και συμβάλλοντας στην αύξηση των τουριστικών διαμονών.