ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑ

Η οργάνωση Argjiro δημιούργησε ένα κοινό βιβλίο με συνταγές μαγειρικής με βάση το τυρί που παρουσιάζει τις πλούσιες γεύσεις της διασυνοριακής περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Το κoινό αυτό βιβλίο μαγειρικής υλοποιήθηκε από το έργο CheeseCulT στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία Ελλάδας και Αλβανίας.

Αυτό το βιβλίο μαγειρικής είναι ουσιαστικά μια διασυνοριακή και διαπολιτισμική πρωτοβουλία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, δημιουργώντας έτσι μια εικονική διαδρομή τυριού. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει  58 συνταγές από τις δύο χώρες. Κάθε συνταγή είναι πρωτότυπη και αντικατοπτρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής της περιοχής της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας στην Ελλάδα και του Αργυροκάστρου, της Πρεμετής και του Τεπελένι στην Αλβανία.

Τα παραδοσιακά φαγητά θεωρούνται όλο και περισσότερο ως πολιτιστική ταυτότητα. Η γευσηγνωσία της εθνικής κουζίνας και των σπέσιαλ πιάτων είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς  μαγειρικής ήταν η εξερευνήση και η παρουσίαση μοναδικών συνταγών με βάση με βάση τα τοπικά τυριάκαι από τις δύο πλευρές των συνόρων. Στη διαδρομή αυτή του «Τυριού» προσπαθήσαμε να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε τις γεύσεις και τις παραδόσεις που έχουν περάσει από τη μια γενιά στην άλλη.

Η έκδοση αυτή στοχεύει να αποτελέσει εργαλείο προβολής του γαστρονομικού δυναμικού, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού της περιοχής του έργου και για να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

Το βιβλίο αυτό του «Τυριού» είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της οργάνωσης Αrgjiro με το Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο “EQREM ÇABEJ” του Αργυροκάστρου και τον Ελληνικό Αγροτικό Οργανισμό – Demeter, Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.