ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CHEESECULT

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα η Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων συμμετέχει στο έργο “CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή”, που αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019 διοργανώνεται η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off Meeting) στην οποία θα συμμετέχουν επίσης το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο “Eqrem Çabej” Gjirokastër και ο φορέας ARGJIRO.