Ανακοίνωση για Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου CheeseCulT

Η Διαβούλευση στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου Δικτύου ενδιαφερομένων μερών.
Ο στόχος της ανάπτυξης του Δικτύου είναι:
 η διάδοση των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια του έργου
 η προβολή της προστιθέμενης αξίας του έργου με συνέπεια να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του «Δρόμου του Τυριού»
 η δημιουργία μια βιώσιμης βάσης για την επέκταση των δραστηριοτήτων και του πεδίου
εφαρμογής του έργου μετά τη λήξη του

Η Διαβούλευση θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, στις 18:30, στο Ξενοδοχείο Grand Serai

Congress & Spa, Διεύθυνση: Δωδώνης 33, Τ.Κ. 452 21 στα Ιωάννινα*

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο site του έργου

* Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας κατά του COVID 19, για την είσοδο στους χώρους διεξαγωγής απαιτείται η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή αρνητικού rapid test 48 ωρών.

Η Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων
Δρ. Αλεξάνδρα Μέγα

Download here