Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου CheeseCulT

Όπως ανακοινώνεται από το Επιμελητήριο Άρτας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Γεωπονίας), σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ? ΔΗΜΗΤΡΑ και δύο φορείς από την Αλβανία(Argjiro & Πανεπιστήμιο “EQREM ?ABEJ” Gjirokaster) υλοποιεί το Έργο Cheese Cult στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Ειδικότερα, το Έργο Cheese Cult αξιοποιεί τη διατροφική παράδοση και την τοπική παραγωγή τυριών, χρησιμοποιώντας ως βάση ότι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από την αύξηση της επισκεψιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Μέσα από το έργο,επιδιώνεται η καθιέρωση ενός παραδοσιακού (Δρόμου του Τυριού), ο οποίος θα χαρτογραφηθεί με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας τη γαστρονομία ως μέσο για την ενίσχυση του αγροτουρισμού.

Για την χαρτογράφηση των εμπλεκομένων τόσο στην παραγωγή τυριού, όσο και στον τουριστικό τομέα (με έμφαση στον αγροτουρισμό) διεξάγεται στοχευμένη έρευνα. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά ανά κατηγορία συμμετέχοντα στους συνδέσμους που παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή ακολούθως:

α/α Ερωτηματολόγιο Σύνδεσμος
1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Παραγωγούς και Εμπόρους Γαλακτοκομικών Προϊόντων* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKGoMmmIWs1lAuq7twGq79sFOrQ6zEVcIHYUxBgVXB0lPzQ/viewform?usp=sf_link
2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjaUBL7XHvZkr3QspNuLs9v7N6fHY9jtFPcBNVuD9fXTlWGA/viewform?usp=sf_link
3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τους φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNsBW0L46CyH4waavvXJpRnxjn8XT-aZLYzD-sGJ4mHGp5kg/viewform?usp=sf_link
4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αρχών https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVpQSxqdiiz1gf1DQBKdhEzFI6tmyOSBB–ky5EczyAjmSnQ/viewform?usp=sf_link

*Τα ερωτηματολόγια της ομάδας αυτής συμπληρώνονται είτε από παραγωγούς κτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίοι ασκούν μία παράπλευρη εμπορική δραστηριότητα, είτε από επιχειρήσεις λιανικής που εμπορεύονται τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και συμπληρώνονται στα πεδία που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα μόνον

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου (ειδικά σε τυροκομικά προϊόντα), στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού βασισμένο στο τυρί ως αγαθό πολυσυλλεκτικών διαδρομών της κοινωνίας, καθώς και στην δικτύωση τοπικών παραγωγών / εμπλεκόμενων στον πολιτιστικό / τουριστικό τομέα της περιοχής.